Blue Flower

Temos tres opcións básicas as que te podes acoller:

 Tarifa básica

Esta é a tarifa básica que inclúe o teu adestrador persoal online:

1. Análise do teu caso, avaliación e estudo detallado, recursos, experiencia previa e necesidades.

2. Planificación do teu programa. Acordo de traballo, número de adestramentos semanais, tempo dispoñible, obxetivos. Exercicio físico e se é necesaria revisión da dieta e posibles correccións.

3. Preparación diaria de adestramentos, contacto diario por medio de email ( resposta en menos de 24horas) para resolver dúbidas, valora-la sesión de adestramento, propostas de mellora para o seguinte día, calquera circunstancia que poida surxir, molestias, gustos... 

Rexístrate ou preguntar condicións / Medios de pago


Tarifa con whatsapp

Esta é a tarifa básica que inclúe o teu adestrador persoal online:

1. Análise do teu caso, avaliación e estudo detallado, recursos, experiencia previa e necesidades.

2. Planificación do teu programa. Acordo de traballo, número de adestramentos semanais, tempo dispoñible, obxetivos. Exercicio físico e se é necesaria revisión da dieta e posibles correccións.

3. Preparación diaria de adestramentos, contacto diario por medio de email ( resposta en menos de 24horas) para resolver dúbidas, valora-la sesión de adestramento, propostas de mellora para o seguinte día, calquera circunstancia que poida surxir, molestias, gustos... 

4. Contacto máis directo e rápido co teu adestrador por mensaxería móvil, whatsapp, telegram... máis facilidade para enviar datos, imaxes, datos de gps ou vídeos se é necesario.

Rexístrate ou preguntar condicións / Medios de pago


Tarifa adestramento in situ

Esta é la tarifa de adestrador persoal in situ ( por agora restrinxido a zona da cidade de Pontevedra)

1. Análise do teu caso, avaliación e estudo detallado, recursos, experiencia previa e necesidades.

2. Planificación do teu programa. Acordo de traballo, número de adestramentos semanais, tempo dispoñible, obxetivos. Exercicio físico e se é necesaria revisión da dieta e posibles correccións.

3. Adestramentos in situ, co teu adestrador persoal que estará contigo para dirixir as sesións de manera directa e individualizada.

4. Contacto máis directo e rápido co teu adestrador por mensaxería móvil, whatsapp, telegram... máis facilidade para enviar datos, imaxes, datos de gps ou vídeos se é necesario.

Rexístrate ou preguntar condicións